Opplæringskontoret hjelper unge i gang

Vi skal rekruttere, utdanne å informere om håndverkerfaget på vegne av Byggmesterforeningen

Arbeidsoppgaver

- Rekrutteringsarbeid for faget Invitere / besøke skoleklasser og andre interesserte.
- Skaffe oversikt over lærlingeplasser.
- Ta i mot søknader, samt formidle lærlinger til medlemsforetak.
- Tegne lærekontrakter.
- Gi lærlingen pliktig teoriopplæring og se til at læreplan for faget følges.
- Bidra til å løse eventuelle konflikter mellom lærling og foretak.
- Omplassere lærlinger dersom nødvendig.
- Melde lærlingen opp til svenne-eller fagprøve.
- Arrangere og administrere fagrelaterte kurs for lærlinger og medlemsforetak.
- Administrere og fordele offentlige tilskudd.

Opplæringskontoret

Opplæringskontoret for tømrerfaget ble etablert i august 1979 av Kristiansand Byggmesterforening.


Opplæringskontoret har i dag over 130 tømrerlærlinger. Alle medlemmer som tar inn lærlinger er forpliktet til å gjøre dette gjennom opplæringskontoret. I Kronprinsens gate 14 har Kristiansand Byggmesterforening egne klasserom og møtelokaler til bruk for lærlinger og medlemmer.