Hva skjer?

Torsdag 30.april

21.02.2020 10:20

Tur til Lofoten

@ Lofoten

Les mer

Søndag 03.mai

Tirsdag 19.mai

21.02.2020 10:36

Sosial kveld

19. mai @ Sjøhuset restaurant

Les mer

Velg et medlem av Kristiansand Byggmesterforening?

- Våre medlemmer tilbys kontinuerlig oppdatering og etterutdanning.


- Fagets tradisjoner ivaretas


- Riktig valg av materialerog god byggeskikk.


- Høy faglig kompetanse


- God kjennskap til fagets bygge og konstruksjonsprinsipper

Lenker til lover og regler?

Kontrakt for Håndverkertjenester:
http://www.forbrukerradet.no/kontrakter


Bustadoppføringslova:
http://www.lovdata.no/all/nl-19970613-043.html


Håndverkertjenesteloven:
http://www.lovdata.no/all/nl-19890616-063.html


ByggSøk
er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. ByggSøk kan brukes av alle og er gratis.
http://dibk.no/byggsok/