Om oss

2. april 1903 etablerte 18 byggmestere Kristiansand Byggmesterforening. Etter drøye 120 år kan det konstateres at foreningen er mer aktiv enn noen sinne.

Du finner oss i Kronprinsens gate 14

2. april 1903 etablerte 18 byggmestere Kristiansand Byggmesterforening. Etter drøye 120 år kan det konstateres at foreningen er mer aktiv enn noen sinne.

Altså i sin beste form. Medlemstallet har da også hele 115 byggmestere. Foreningen eier cirka 400 kvm kontor, undervisnings og møtelokaler i Kronprinsens gate 14.

Opplæringskontoret for tømrerfaget ble etablert august 1979 av Kristiansand Byggmesterforening. Alle medlemmer som tar inn lærlinger er forpliktet til å gjøre dette gjennom opplæringskontoret.

Kristiansand Byggmesterforening har egen reklamasjonsnemd. Tiltakshavere som ikke er fornøyd med arbeider utført av våre medlemmer kan benytte seg av denne.


Kristiansand Byggmesterforenings formål.


  • Å ivareta medlemsbedriftenes økonomiske og faglige felles interesse.

  • Fremme felles tiltak for medlemsbedriftene gjennom positiv markedsføring.

  • Arbeide for tømrerfagets rekruttering og bidra til opplæring gjennom inntak av tilstrekkelig antall lærlinger.

  • Være tømrerbransjens organ ovenfor myndigheter og leverandører.

  • Være et servicekontor og kompetansesenter for medlemmene.

  • Medvirke til et godt forhold mellom medlemsbedriftene og deres ansatte.

  • Ta opp til behandling saker av en hver art som har felles interesse for medlemsbedriftene.

  • Være opptatt av å knytte sosial kontakt mellom medlemmene, bl.a. gjennom utenomfaglige arrangementer og turer.