Rockwool

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av produkter og løsninger basert på steinull. Konsernet er også blant verdens ledende isolasjons-produsenter.

ROCKWOOL steinull fremstilles med basis i den vulkanske bergarten diabas. Sammen med kalkstein og koks smeltes det hele i en stor kupolovn ved ca 1500 ºC.