Opplæringskontoret hjelper unge i gang

Vi skal rekruttere, utdanne å informere om håndverkerfaget på vegne av Byggmesterforeningen.

 


Opplæringskontoret

 

Opplæringskontoret for tømrer-faget ble etablert august 1979 av Kristiansand Byggmesterforening.

Opplæringskontoret har i dag
over 130 tømrerlærlinger. Alle medlemmer som tar inn lærlinger
er forpliktet til å gjøre dette gjennom opplæringskontoret.
I Kronprinsensgate 14 har Kristiansand Byggmesterforening egne klasserom og møtelokaler til bruk for lærlinger og medlemmer. 

Våre lærebedrifter:

 

 


Arbeidsoppgaver

 

 

 


Rekrutteringsarbeid for faget
Invitere / besøke skoleklasser

og andre interesserte.

 

 


Skaffe oversikt over lærlingeplasser.

 

 


Ta i mot søknader, samt formidle lærlinger til medlemsforetak.


Tegne lærekontrakter.

 


Gi lærlingen pliktig teoriopplæring og se til at læreplan for faget følges.

 

 


Bidra til å løse eventuelle konflikter mellom lærling og foretak.

 

 


Omplassere lærlinger dersom
nødvendig.

 

 


Melde lærlingen opp til svenne-
eller fagprøve.

 

 


Arrangere og administrere fagrelaterte kurs for lærlinger og medlemsforetak.

 

 


Administrere og fordele offentlige tilskudd.

 

 
Vi har nå tatt i bruk

Olkweb som kvalitetssikring for oppfølging av lærlinger og lærebedrifter!
 Se vår film her.

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kristiansand Byggmesterforening - Kronprinsensgate 14 - 4614 Kristiansand S - Telefon 38 02 26 00