Hva skjer i foreningen?Lærlinger

Finn Byggmester

 

 

 

 

--------------------------------------------------

Aktivitetskalender:
Første medlemsmøte blir, tirsdag 16. januar klokken 18.00 i våre lokaler. Vi holder førstehjelpskurs og det er kun plass til 15 stykker. Ved stor interesse setter vi opp flere kurs! Meld deg på her.
                                      
 
------------------------------------------

Ved å velge våre medlemmer
velger du også et medlem av

Opplæringskontoret
for tømrerfaget.

Da medvirker du til å videreføre
tømrerfagets tradisjon ved å
sikre en god rekruttering og ta
del i felles opplæringsansvar.

------------------------------------------

Velg et medlem av Kristiansand Byggmesterforening til ditt neste prosjekt.

 

------------------------------------------

Bli medlem!

Du finner søknadsskjema her.

 

 

Lenker til lover og regler?


Kontrakt for Håndverkertjenester:

http://www.forbrukerradet.no/kontrakter

-----


Bustadoppføringslova:

http://www.lovdata.no/all/nl-19970613-043.html

-----


Håndverkertjenesteloven:
http://www.lovdata.no/all/nl-19890616-063.html

-----


ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. ByggSøk kan brukes av alle og er gratis.

http://dibk.no/byggsok/

-----Velg et medlem av Kristiansand Byggmesterforening?


Våre medlemmer tilbys kontinuerlig
oppdatering og etterutdanning.

Fagets tradisjoner ivaretas
Riktig valg av materialer
og god byggeskikk.
Høy faglig kompetanse
God kjennskap til fagets bygge og
konstruksjonsprinsipper


 

 
Kristiansand Byggmesterforening - Kronprinsensgate 14 - 4614 Kristiansand S - Telefon 38 02 26 00