Hva skjer i foreningen?Lærlinger

Finn Byggmester

 

 

 

 

--------------------------------------------------

Aktivitetskalender:


16. oktober klokken 19.00

Trond Bøhlerengen fra Sintef kommer for å snakke rundt temaet tak. Arrangemntet er for alle med ansatte og holdes i Niels Henrik Aabels hus.

Årets juletur går til Praha 30. november-2. desember

 
------------------------------------------

Ved å velge våre medlemmer
velger du også et medlem av

Opplæringskontoret
for tømrerfaget.

Da medvirker du til å videreføre
tømrerfagets tradisjon ved å
sikre en god rekruttering og ta
del i felles opplæringsansvar.

------------------------------------------

Velg et medlem av Kristiansand Byggmesterforening til ditt neste prosjekt.

 

------------------------------------------

Bli medlem!

Du finner søknadsskjema her.

 

 

Lenker til lover og regler?


Kontrakt for Håndverkertjenester:

http://www.forbrukerradet.no/kontrakter

-----


Bustadoppføringslova:

http://www.lovdata.no/all/nl-19970613-043.html

-----


Håndverkertjenesteloven:
http://www.lovdata.no/all/nl-19890616-063.html

-----


ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. ByggSøk kan brukes av alle og er gratis.

http://dibk.no/byggsok/

-----Velg et medlem av Kristiansand Byggmesterforening?


Våre medlemmer tilbys kontinuerlig
oppdatering og etterutdanning.

Fagets tradisjoner ivaretas
Riktig valg av materialer
og god byggeskikk.
Høy faglig kompetanse
God kjennskap til fagets bygge og
konstruksjonsprinsipper


 

 
Kristiansand Byggmesterforening - Kronprinsensgate 14 - 4614 Kristiansand S - Telefon 38 02 26 00