Bilder fra diverse turer/arrangementer i Byggmesterforeningen


Byggmester Stein Skaar blir utnevnt til æresmedlem i Kristiansand Byggmesterforening!


Formannen ønsker velkommen til sommerfest på Bragdøya 2014

God stemning![Tilbake]Kristiansand Byggmesterforening - Kronprinsensgate 14 - 4614 Kristiansand S - Telefon 38 02 26 00